הצג
רשימת החברות הפרטות מינוי דירקטורים מינוי רואי חשבון מינוי יועצים משפטיים דו"ח על החברות דו"ח על הרשות
עמוד הבית>חברות>בטחון>חברת נכסי חייל (נח) בע"מ
חברת נכסי חייל (נח) בע"מ לרשימת כל החברות   
תחום פעילות: בטחון בטחון
תחום עיסוק עיקרי: לייסד להחזיק ולקיים בניינים המשמשים כבתי חייל, אכסניות נופש, מסעדות, מוסדות בידור ובתי תרבות לשימושם ולהנאתם של חיילי צה"ל. לייסד להחזיק ולקיים בניינים המשמשים כבתי חייל, אכסניות נופש, מסעדות, מוסדות בידור ובתי תרבות לשימושם ולהנאתם של חיילי צה"ל.
משרד אחראי : 
אתר החברה: בית החייל, רח' וייצמן 60 www.awis.org.il
דוח פעילות אחרון
250.pdf
דוח כספי אחרון
רשימת הדירקטורים בחברה
יו"ר זימבר ניסים
זימבר ניסים
גנאור חנה
כהן דינה-בתיה
פישבין אריה
פליישר קרוב גלדיס
פרי יעל
אחרים: נכון לתאריך 31/12/2013
אלוק איל
ברין זאב
גרוס אהוב
טל אילן
מולה מאיר
קהלני אביגדור
חברת נכסי חייל (נח) בע"מ
250_"NOACH"_NEECHSEY_HAIL_LTD.
חברת נכסי חייל (נח) בע"מ
מספר דירקטורים מקסימלי: 6 7
חוק החברות הממשלתיותאודות הרשותצור קשרתנאי שימושחופש המידע