הצג
רשימת החברות הפרטות מינוי דירקטורים מינוי רואי חשבון מינוי יועצים משפטיים דו"ח על החברות דו"ח על הרשות
עמוד הבית>חברות>בטחון>חברת נכסי חייל (נח) בע"מ
חברת נכסי חייל (נח) בע"מ לרשימת כל החברות   
תחום פעילות: בטחון בטחון
תחום עיסוק עיקרי: לייסד להחזיק ולקיים בניינים המשמשים כבתי חייל, אכסניות נופש, מסעדות, מוסדות בידור ובתי תרבות לשימושם ולהנאתם של חיילי צה"ל. לייסד להחזיק ולקיים בניינים המשמשים כבתי חייל, אכסניות נופש, מסעדות, מוסדות בידור ובתי תרבות לשימושם ולהנאתם של חיילי צה"ל.
משרד אחראי : 
www.awis.org.il
דוח פעילות אחרון
250.pdf
דוח כספי אחרון
רשימת הדירקטורים בחברה
זימבר ניסים
גנאור חנה
כהן דינה-בתיה
פישבין אריה
פליישר קרוב גלדיס
פרי יעל
אחרים: נכון לתאריך 31/12/2010
ברין זאב
גרוס אהוד
טל אילן
מולה מאיר
קהלני אביגדור
ראובן ציון
חברת נכסי חייל (נח) בע"מ
250_"NOACH"_NEECHSEY_HAIL_LTD.
חברת נכסי חייל (נח) בע"מ
מספר דירקטורים מקסימלי: 6 7
חוק החברות הממשלתיותאודות הרשותצור קשרתנאי שימושחופש המידע