הצג
רשימת החברות הפרטות מינוי דירקטורים מינוי רואי חשבון מינוי יועצים משפטיים דו"ח על החברות דו"ח על הרשות
עמוד הבית>חברות>תעשיה ומסחר>רותם תעשיות בע"מ
רותם תעשיות בע"מ לרשימת כל החברות   
תחום פעילות: תעשיה ומסחר תעשיה ומסחר
תחום עיסוק עיקרי: שיווק פרוייקטים, מוצרים, טכנולוגיות, תהליכים ושירותים, אשר לקמ"ג ענין לפעול בהם באופן מסחרי. בנוסף, עוסקת החברה בשיווק מכירה ואחזקה של ציוד מגן ובניהול פארק תעשייתי שיווק פרוייקטים, מוצרים, טכנולוגיות, תהליכים ושירותים, אשר לקמ"ג ענין לפעול בהם באופן מסחרי. בנוסף, עוסקת החברה בשיווק מכירה ואחזקה של ציוד מגן ובניהול פארק תעשייתי
משרד אחראי : 
אתר החברה: www.rotemi.co.il www.rotemi.co.il
דוח פעילות אחרון
499.pdf
דוח כספי אחרון
רשימת הדירקטורים בחברה
מנכ"ל יורם סדן
יו"ר נצר אהוד
בר-ציון ברי
דגן גיל
דהן עדי
מרום אלבק אורית
נצר אהוד
עותמאן מופיד
קסלברנר לורנס
יורם סדן
פאר דן
רותם תעשיות בע"מ
499_ROTEM_INDUSTRIES_LTD.
רותם תעשיות בע"מ
רשימת המועמדים לדירקטורים
גדות משה
רז גרינברג שגית
מספר דירקטורים מקסימלי: 11 11
 
חוק החברות הממשלתיותאודות הרשותצור קשרתנאי שימושחופש המידע