הצג
רשימת החברות הפרטות מינוי דירקטורים מינוי רואי חשבון מינוי יועצים משפטיים דו"ח על החברות דו"ח על הרשות
עמוד הבית>חברות>קרנות השתלמות>קרן השתלמות למורים תיכוניים, סמינרים ומפקחים
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ לרשימת כל החברות   
תחום פעילות: קרנות השתלמות קרנות השתלמות
תחום עיסוק עיקרי: קרן חסכונות להשתלמויות למורים תיכוניים, סמינרים ומפקחים בהתאם לתקנות קרן חסכונות להשתלמויות למורים תיכוניים, סמינרים ומפקחים בהתאם לתקנות
משרד אחראי : 
אתר החברה: www.kranoth.org.il
דוח פעילות אחרון
357.pdf
דוח כספי אחרון
2012 - קרנות השתלמות למורים תיכוניים - חברה מנהלת
רשימת הדירקטורים בחברה
ורנר דפנה
יו"ר מרוז מרדכי
גיל ערן
מרוז מרדכי
קרן השתלמות למורים תיכוניים, סמינרים ומפקחים
357_KEREN_HISHTALMUT_LEMORIM_TICHONIIM_SEMINARIM
קרן השתלמות למורים תיכוניים, סמינרים ומפקחים
רשימת המועמדים לדירקטורים
יו"ר גבאי איל
גבאי איל
מספר דירקטורים מקסימלי: 3 3
 
חוק החברות הממשלתיותאודות הרשותצור קשרתנאי שימושחופש המידע