הצג
רשימת החברות הפרטות מינוי דירקטורים מינוי רואי חשבון מינוי יועצים משפטיים דו"ח על החברות דו"ח על הרשות
עמוד הבית>חברות>תעשיה ומסחר>איסורד בע"מ
איסורד בע"מ לרשימת כל החברות   
תחום פעילות: תעשיה ומסחר תעשיה ומסחר
תחום עיסוק עיקרי: יצור ומסחור פתוחי המרכז למחקר גרעיני שורק. יצור ומסחור פתוחי המרכז למחקר גרעיני שורק.
משרד אחראי : 
www.isorad.co.il
דוח פעילות אחרון
362.pdf
דוח כספי אחרון
איסורד - 2013
רשימת הדירקטורים בחברה
מנכ"ל יצחקי ניר
אלקאסם נאדר
הראל בועז
ליפשיץ נילי
יו"ר אזולאי אהוד
אדמוני נינה
אזולאי אהוד
גבלי עוזי
גפני גבריאלה
דנאי שאול
זאבי נחום
זילברמן גליה
זמורה חגי
ליבנה אריה
קושנירוב חנה
איסורד בע"מ
362_ISORAD_LTD.
איסורד בע"מ
מספר דירקטורים מקסימלי: 11 11
חוק החברות הממשלתיותאודות הרשותצור קשרתנאי שימושחופש המידע