הצג
רשימת החברות הפרטות מינוי דירקטורים מינוי רואי חשבון מינוי יועצים משפטיים דו"ח על החברות דו"ח על הרשות
עמוד הבית>חברות>תעשיה ומסחר>איסורד בע"מ
איסורד בע"מ לרשימת כל החברות   
תחום פעילות: תעשיה ומסחר תעשיה ומסחר
תחום עיסוק עיקרי: יצור ומסחור פתוחי המרכז למחקר גרעיני שורק. יצור ומסחור פתוחי המרכז למחקר גרעיני שורק.
משרד אחראי : 
www.isorad.co.il
דוח פעילות אחרון
362.pdf
דוח כספי אחרון
- 2012 - איסורד
רשימת הדירקטורים בחברה
מנכ"ל יצחקי ניר
יו"ר רוטמן ישראל
ברקוביץ רפאל
גליקמן צח
גלעד אורן
גפני גבריאלה
הראל בועז
ליפשיץ נילי
מיכל אוגולניק
פינסטרבוש ענת
רוטמן ישראל
רוס רוני
יצחקי ניר
איסורד בע"מ
362_ISORAD_LTD.
איסורד בע"מ
רשימת המועמדים לדירקטורים
אלקאסם נאדר
לביא רפאל
מספר דירקטורים מקסימלי: 11 11
 
חוק החברות הממשלתיותאודות הרשותצור קשרתנאי שימושחופש המידע