הצג
רשימת החברות הפרטות מינוי דירקטורים מינוי רואי חשבון מינוי יועצים משפטיים דו"ח על החברות דו"ח על הרשות
עמוד הבית>חברות>בינוי, מקרקעין ושיכון>האגודה לתרבות הדיור
הוועד המנהל של האגודה לתרבות הדיור לרשימת כל החברות   
תחום פעילות: בינוי, מקרקעין ושיכון בינוי, מקרקעין ושיכון
תחום עיסוק עיקרי: האגודה פועלת למען החדרת המודעות ודרכי פעולה לשמירה על הרכוש המשותף, טיפוח החיים בבית המשותף, הדרכה וניהול תקין של ענייני הבית המשותף ויצירת מערכת שכנות נאותה. האגודה פועלת למען החדרת המודעות ודרכי פעולה לשמירה על הרכוש המשותף, טיפוח החיים בבית המשותף, הדרכה וניהול תקין של ענייני הבית המשותף ויצירת מערכת שכנות נאותה.
משרד אחראי : 
אתר החברה: www.tarbut-hadiur.gov.il www.tarbut-hadior.gov.il
דוח פעילות אחרון
706.pdf
דוח כספי אחרון
2010 - האגודה לתרבות הדיור
רשימת הדירקטורים בחברה
מנכ"ל צדוק ראובן
אסקירה צביה
דקל מאיר
ושאחי אסמעיל
כהן ערן
מוכתריאן רונית
מור שלומית
מרון אלימלך
סגל רונית
שמואלי סתונית
אבלסון רבקה
אלוני נינה
בוצ'רוב יורי
דקל מאיר
יחזקאל הרצל
מיכאלי נירית
מימון אתי
האגודה לתרבות הדיור
706_Association_of_Better_Housing
האגודה לתרבות הדיור
מספר דירקטורים מקסימלי: 12 12
חוק החברות הממשלתיותאודות הרשותצור קשרתנאי שימושחופש המידע