הצג
רשימת החברות הפרטות מינוי דירקטורים מינוי רואי חשבון מינוי יועצים משפטיים דו"ח על החברות דו"ח על הרשות
עמוד הבית>חברות>בינוי, מקרקעין ושיכון>חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור לשקום ולהתחדשות שכונות בת"א יפו בע"מ
חלמיש - חברה ממשלתית עירונית לדיור לשקום ולהתחדשות שכונות בת"א יפו בע" לרשימת כל החברות   
תחום פעילות: בינוי, מקרקעין ושיכון בינוי, מקרקעין ושיכון
תחום עיסוק עיקרי: פינוי ובינוי מחדש של אזורי מגורים בעיר, לרבות הטיפול בפיתוח הרחבות בשכונות השיקום בתל-אביב יפו, ניהול פרוייקטים במסגרת "בנה ביתך" וסיוע בבעיות דיור של תושבי העיר. פינוי ובינוי מחדש של אזורי מגורים בעיר, לרבות הטיפול בפיתוח הרחבות בשכונות השיקום בתל-אביב יפו, ניהול פרוייקטים במסגרת "בנה ביתך" וסיוע בבעיות דיור של תושבי העיר.
משרד אחראי : 
אתר החברה: www.halamish.org
דוח פעילות אחרון
115.pdf
דוח כספי אחרון
חלמיש - 2011
רשימת הדירקטורים בחברה
מנכ"ל בפועל ארליך ישראל
טריואקס ורדה
קורמן מיכאל
אמאני חלאילה (חאדי)
בן-אסאייג יהודה
גרין איתי
ואקים ריתה
נווה שרה
תמיר יום-טוב
אחרים: נכון לתאריך 31/12/2013
בן שבת יעל
גורן חיים
גלילי איילת
כץ עמי
לסקי גבי
מחדון יחיאל
חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור לשקום ולהתחדשות שכונות בת"א יפו בע"מ
115_HALAMISH_-_GOVERNMENTL__MUNCIPAL_COMPANY__AND_URBAN_RENEWEL
חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור לשקום ולהתחדשות שכונות בת"א יפו בע"מ
מספר דירקטורים מקסימלי: 7 7
חוק החברות הממשלתיותאודות הרשותצור קשרתנאי שימושחופש המידע