הצג
רשימת החברות הפרטות מינוי דירקטורים מינוי רואי חשבון מינוי יועצים משפטיים דו"ח על החברות דו"ח על הרשות
עמוד הבית>חברות>דלק, הגז וחיפושי נפט>המכון הגיאופיסי לישראל
המכון הגיאופיסי לישראל לרשימת כל החברות   
תחום פעילות: דלק, הגז וחיפושי נפט דלק, הגז וחיפושי נפט
תחום עיסוק עיקרי: ביצוע סקרים לחקר מבנה תת הקרקע בישראל ובחו"ל, וכן עבודות ומחקרים הנוגעים להגדרות סיכוני רעידות אדמה בישראל. ביצוע סקרים לחקר מבנה תת הקרקע בישראל ובחו"ל, וכן עבודות ומחקרים הנוגעים להגדרות סיכוני רעידות אדמה בישראל.
משרד אחראי : 
אתר החברה: www.gii.co.il www.gii.co.il
דוח פעילות אחרון
54.pdf
דוח כספי אחרון
2013 - המכון הגיאופיסי
רשימת הדירקטורים בחברה
מנכ"ל פריזלנדר אורי
בר-דב אהרון
ברץ ליאת
טלה ליאור
ירון אורי
אייזין בנימין
אפרתי דוד
בוארון לילך
גולדמן פופלינגר חדווה
וסטמן מינה
טיבייב רוברט
לב אשר
מויאל אריק
מטיוס מרים
המכון הגיאופיסי לישראל
54_THE_GEOPHYSICAL_INSTITUTE_OF_ISRAEL
המכון הגיאופיסי לישראל
רשימת המועמדים לדירקטורים
מנכ"ל פיצ'וטו הנרי אורי
מספר דירקטורים מקסימלי: 10 11
 
חוק החברות הממשלתיותאודות הרשותצור קשרתנאי שימושחופש המידע