הצג
רשימת החברות הפרטות מינוי דירקטורים מינוי רואי חשבון מינוי יועצים משפטיים דו"ח על החברות דו"ח על הרשות
עמוד הבית>חברות>תרבות ואמנות>החברה למתנסי"ם מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ>החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ
החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ) לרשימת כל החברות   
תחום פעילות: תרבות ואמנות תרבות ואמנות
תחום עיסוק עיקרי: ליזום, לתכנן, להקים, לארגן, להפעיל, לשפץ, לפתח, להשתתף ולנהל מרכזים ומנהלים קהילתיים, בתי ספר קהילתיים, ופרויקטים בתחומי החברה והקהילה, החינוך,המדע, התרבות, הקליטה, המדע והבריאות. ליזום, לתכנן, להקים, לארגן, להפעיל, לשפץ, לפתח, להשתתף ולנהל מרכזים ומנהלים קהילתיים, בתי ספר קהילתיים, ופרויקטים בתחומי החברה והקהילה, החינוך,המדע, התרבות, הקליטה, המדע והבריאות.
משרד אחראי : 
אתר החברה: www.matnasim.org.il www.matnasim.org.il
דוח פעילות אחרון
477.pdf
דוח כספי אחרון
2011 - החברה למתנסים
רשימת הדירקטורים בחברה
מנכ"ל רז פרויליך
יו"ר פרידמן אביעד
גולן לאה
כהן צמח רונן
ליסובסקי נדב
מיכאל ביטון
פרידמן אביעד
פרץ יהלומי סיגל
רוזנבלום יחזקאל
יו"ר ערמוני אבינעם
גאון דליה
הורוביץ מוריה
ויסבך אירנה
ולדמן מרים
כהן קובי
ליסובסקי נדב
ערמוני אבינעם
החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ
477__THE_ISRAEL_ASSOCIATION_OF_COMMUNITY_CENTERS_LTD.
החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ
רשימת המועמדים לדירקטורים
איל-כספי סיגל
גוטמן זאב
חאג' יחיא חסן אמיר
נרקיס דליה
סיפרמן נורה
שוהם ורדה
מספר דירקטורים מקסימלי: 12 12
 
חוק החברות הממשלתיותאודות הרשותצור קשרתנאי שימושחופש המידע