הצג
רשימת החברות הפרטות מינוי דירקטורים מינוי רואי חשבון מינוי יועצים משפטיים דו"ח על החברות דו"ח על הרשות
עמוד הבית>חברות>תרבות ואמנות>החברה למתנסי"ם מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ>החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ
החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ) לרשימת כל החברות   
תחום פעילות: תרבות ואמנות תרבות ואמנות
תחום עיסוק עיקרי: ליזום, לתכנן, להקים, לארגן, להפעיל, לשפץ, לפתח, להשתתף ולנהל מרכזים ומנהלים קהילתיים, בתי ספר קהילתיים, ופרויקטים בתחומי החברה והקהילה, החינוך,המדע, התרבות, הקליטה, המדע והבריאות. ליזום, לתכנן, להקים, לארגן, להפעיל, לשפץ, לפתח, להשתתף ולנהל מרכזים ומנהלים קהילתיים, בתי ספר קהילתיים, ופרויקטים בתחומי החברה והקהילה, החינוך,המדע, התרבות, הקליטה, המדע והבריאות.
משרד אחראי : 
אתר החברה: www.matnasim.org.il www.matnasim.org.il
דוח פעילות אחרון
477.pdf
דוח כספי אחרון
2013 - החברה למתנסים
רשימת הדירקטורים בחברה
מנכ"ל רז פרויליך
יו"ר פרידמן אביעד
איל-כספי סיגל
גולן לאה
כהן צמח רונן
מיכאל ביטון
נרקיס דליה
סיפרמן נורה
פרידמן אביעד
פרץ יהלומי סיגל
רוזנבלום יחזקאל
שוהם ורדה
יו"ר ערמוני אבינעם
גאון דליה
הורוביץ מוריה
ויסבך אירנה
ולדמן מרים
כהן קובי
ליסובסקי נדב
ערמוני אבינעם
החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ
477__THE_ISRAEL_ASSOCIATION_OF_COMMUNITY_CENTERS_LTD.
החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ
רשימת המועמדים לדירקטורים
חאג יחיא סאמר
מספר דירקטורים מקסימלי: 12 12
 
חוק החברות הממשלתיותאודות הרשותצור קשרתנאי שימושחופש המידע