הצג
רשימת החברות הפרטות מינוי דירקטורים מינוי רואי חשבון מינוי יועצים משפטיים דו"ח על החברות דו"ח על הרשות
עמוד הבית>חברות>חשמל ומים>חברת החשמל לישראל בע"מ
חברת החשמל לישראל בע"מ לרשימת כל החברות   
תחום פעילות: חשמל ומים חשמל ומים
תחום עיסוק עיקרי: ייצור, הולכת, חלוקת והספקת חשמל. ייצור, הולכת, חלוקת והספקת חשמל.
משרד אחראי : 
אתר החברה: www.israel-electric.co.il www.israel-electric.co.il
דוח פעילות אחרון
3.pdf
דוח כספי אחרון
- 2012 - חברת החשמל
רשימת הדירקטורים בחברה
מנכ"ל גליקמן אליהו
זיו רייך
לקס יצחק
רפופורט אריה
יו"ר רון-טל יפתח
אבוריש ראיק
אדלר יהודה יוסף
ארליכמן רם
בן עמי מרדכי מוקי
בשן אופיר
דון-יחייא רחל
ויגודסקי יפה
זיו ורד ויוי
יצחקי ורד
סאמט ורדה
פרנק גדעון
רון-טל יפתח
גליקמן אליהו
זיו רייך
לקס יצחק
רפופורט אריה
חברת החשמל לישראל בע"מ
3_THE_ISRAEL_ELECTRIC_CORPORATION_LTD.
חברת החשמל לישראל בע"מ
רשימת המועמדים לדירקטורים
ארלוזורוב מיכל
יצחקי ורד
לקס יצחק
מספר דירקטורים מקסימלי: 21 21
 
חוק החברות הממשלתיותאודות הרשותצור קשרתנאי שימושחופש המידע