הצג
רשימת החברות הפרטות מינוי דירקטורים מינוי רואי חשבון מינוי יועצים משפטיים דו"ח על החברות דו"ח על הרשות
עמוד הבית>חברות>חשמל ומים>חברת החשמל לישראל בע"מ
חברת החשמל לישראל בע"מ לרשימת כל החברות   
תחום פעילות: חשמל ומים חשמל ומים
תחום עיסוק עיקרי: ייצור, הולכת, חלוקת והספקת חשמל. ייצור, הולכת, חלוקת והספקת חשמל.
משרד אחראי : 
אתר החברה: www.israel-electric.co.il www.israel-electric.co.il
דוח פעילות אחרון
3.pdf
דוח כספי אחרון
2013 - חברת החשמל
רשימת הדירקטורים בחברה
מנכ"ל בלוך עופר
מנכ"ל גליקמן אליהו
זיו רייך
רפופורט אריה
יו"ר רון-טל יפתח
אבוריש ראיק
אדלר יהודה יוסף
דון-יחייא רחל
ויגודסקי יפה
פרנק גדעון
רון-טל יפתח
יו"ר פרידמן מרדכי
אדרי רפאל (רפי)
אוברקוביץ עמית
אורן דב
אלישיב יצחק
אשבול שולמית
ברנע פרגו שלומית
ג'ובראן אסעד
ודנה יוסף
ויגודסקי יפה
לזר מיכאל
לנג עמית
מנדלקר פיליפ
פרידמן מרדכי
קיי בלנש
שובע-גינדין אורה
ענבר דורית
חברת החשמל לישראל בע"מ
3_THE_ISRAEL_ELECTRIC_CORPORATION_LTD.
חברת החשמל לישראל בע"מ
רשימת המועמדים לדירקטורים
אריה פורר
מספר דירקטורים מקסימלי: 21 21
 
חוק החברות הממשלתיותאודות הרשותצור קשרתנאי שימושחופש המידע