הצג
רשימת החברות הפרטות מינוי דירקטורים מינוי רואי חשבון מינוי יועצים משפטיים דו"ח על החברות דו"ח על הרשות
עמוד הבית>דין וחשבון על חברות
דין וחשבון על החברות הממשלתיות הכולל את עיקרי התוצאות העסקיות ותיאור של פעילות הפרטה ושינויים מבניים, מוגש מדי שנה על ידי מנהל רשות החברות הממשלתיות לשר האוצר בהתאם לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה-1975.
הצג דו"ח לשנת:
     
דין וחשבון על החברות הממשלתיות - שנת 2010
  פירוט נתונים בדו"ח עפ"י חברות
איתור חברות לפי תחומים איתור החברות לפי משרדים איתור החברות לפי א"ב
בטחון
בינוי, מקרקעין ושיכון
דלק, הגז וחיפושי נפט
חקלאות
חשמל ומים
קרנות השתלמות
שירותים אחרים
תחבורה ותקשורת
תיירות
תעשיה ומסחר
תרבות ואמנות
חוק החברות הממשלתיותאודות הרשותצור קשרתנאי שימושחופש המידע