הצג
רשימת החברות הפרטות מינוי דירקטורים מינוי רואי חשבון מינוי יועצים משפטיים דו"ח על החברות דו"ח על הרשות
עמוד הבית>טפסים>שאלון למועמד לכהונה בדירקטוריון או במועצה

שאלון לועדה לבדיקת מינויים

6/4/2009

שאלון לועדה לבדיקת מינויים

 

חוק החברות הממשלתיותאודות הרשותצור קשרתנאי שימושחופש המידע