הצג
רשימת החברות הפרטות מינוי דירקטורים מינוי רואי חשבון מינוי יועצים משפטיים דו"ח על החברות דו"ח על הרשות
נבחרת הדירקטורים

רשות החברות הממשלתיות הוקמה ופועלת מכוח חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה - 1975. תפקידה: להוות גורם מטה ממשלתי לעניין חברות ממשלתיות, הפרטתן וביצוע שינויים מבניים בהן.

 אודות הרשות
About the G.C.A.
אנפה  
אנפה
איסוף נתונים ופקוח על החברות

המערכת כוללת חוזרים ובהם הנחיות לחברות הממשלתיות

מערכת חוזרי הרשות
   

נבחרת הדירקטורים

 
  נבחרת הדירקטורים  
 

=====================================

 

דוחות כספיים של החברות הממשלתיות

 

 

לדוחות הכספיים לשנת 2012

לדוחות הכספיים לשנת 2011

לדוחות הכספיים לשנת 2010

לדוחות הכספיים לשנת 2009

לדוחות הכספיים לשנת 2008

לדוחות הכספיים לשנת 2007

 
   

עיקרי דו"ח הרשות לשנת 2012

 
   
 

מכתבו של מ"מ מנהל רשות החברות הממשלתיות, מר רוני פרידמן, לשר האוצר, מר יאיר לפיד, ועיקרי דוח הרשות

דוח רשות החברות הממשלתיות 2012 - מכתב לשר ועיקרי הדוח

 

עיקרי דו"ח הרשות לשנת 2011

מכתבו של מנהל רשות החברות הממשלתיות, רו"ח דורון כהן, לשר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ , ועיקרי דוח הרשות

 דוח רשות החברות הממשלתיות - מכתב ועיקרי הדוח - 2011

 
   

החלטות ממשלה בעניין הפרטת חברות ממשלתיות

 
 

 

 
לחברות שהופרטו
דו"ח חברות ממשלתיות
דו"ח על הרשות
07/04/2014
פורסמו הקריטריונים לסיווג חברות
31/03/2014
דוח איוש דירקטוריונים בחברות הממשלתיות ומקומות פנויים - מרץ 2014
05/03/2014
דוח איוש דירקטוריונים בחברות הממשלתיות ומקומות פנויים - פברואר 2014
30/01/2014
דוח איוש דירקטוריונים בחברות הממשלתיות ומקומות פנויים - ינואר 2014
01/01/2014
דוח איוש דירקטוריונים בחברות הממשלתיות ומקומות פנויים -דצמבר 2013
לכל החדשות
דף הנחיות למילוי שאלון למועמד לכהונה בדירקטוריון / במועצה
שאלון לדירקטורים
קובץ לקליטת דוחות כספיים לשנת 2013
לכל הטפסים
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטורים מקרב הציבור
רואי חשבון בחברות הממשלתיות ובנות ממשלתיות
המדריך לפתוח בר קיימא בחברות הממשלתיות
סיווג החברות הממשלתיות
נוהל עבודת הדירקטוריון
לכל הנושאים
החוק באדיבות nevo.co.il
משרד האוצר
gov.il
חוק החברות הממשלתיותאודות הרשותצור קשרתנאי שימושחופש המידע