הצג
רשימת החברות הפרטות מינוי דירקטורים מינוי רואי חשבון מינוי יועצים משפטיים דו"ח על החברות דו"ח על הרשות
לאתר הפרטת תעש מערכות בעמ

רשות החברות הממשלתיות הוקמה ופועלת מכוח חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה - 1975. תפקידה: להוות גורם מטה ממשלתי לעניין חברות ממשלתיות, הפרטתן וביצוע שינויים מבניים בהן.

 

 
אודות הרשות
About The GCA
נבחרת הדירקטורים 2014
הפרטת התעשיה הצבאית
אנפה  
אנפה
איסוף נתונים ופקוח על החברות

המערכת כוללת חוזרים ובהם הנחיות לחברות הממשלתיות

מערכת חוזרי הרשות
   

נבחרת הדירקטורים 2015

 
   
 

=====================================

 

דוחות כספיים של החברות הממשלתיות

 

 

לדוחות הכספיים לשנת 2013

 

לדוחות הכספיים לשנת 2012

לדוחות הכספיים לשנת 2011

לדוחות הכספיים לשנת 2010

לדוחות הכספיים לשנת 2009

לדוחות הכספיים לשנת 2008

לדוחות הכספיים לשנת 2007

 
   

עיקרי דוח הרשות לשנת 2013

 
   
 

מכתבו של מנהל רשות החברות הממשתיות, מר אורי יוגב לשר האוצר, מר יאיר לפיד, ועיקרי הדוח

 

דוח רשות החברות הממשלתיות 2013 מכתב לשר ועיקרי הדוח

 

 

עיקרי דו"ח הרשות לשנת 2012

מכתבו של מ"מ מנהל רשות החברות הממשלתיות, מר רוני פרידמן, לשר האוצר, מר יאיר לפיד, ועיקרי דוח הרשות

דוח רשות החברות הממשלתיות 2012 - מכתב לשר ועיקרי הדוח

 

עיקרי דו"ח הרשות לשנת 2011

מכתבו של מנהל רשות החברות הממשלתיות, רו"ח דורון כהן, לשר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ , ועיקרי דוח הרשות

 דוח רשות החברות הממשלתיות - מכתב ועיקרי הדוח - 2011

 
   

החלטות ממשלה בעניין הפרטת חברות ממשלתיות

 
 

הפרטת התעשיה הצבאית

 
לחברות שהופרטו
דו"ח חברות ממשלתיות
דו"ח על הרשות
05/03/2015
הפרטת התעשיה הצבאית יוצאת לדרך!
01/03/2015
דוח איוש דירקטוריונים בחברות הממשלתיות ומקומות פנויים - מרץ 2015
25/02/2015
דרושים לרשות החברות הממשלתיות
02/02/2015
דוח איוש דירקטוריונים בחברות הממשלתיות ומקומות פנויים - פברואר 2015
22/01/2015
נבחרת הדירקטורים 2015 יוצאת לדרך! רשות החברות הממשלתיות מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת מועמדויות עד ליום 1 בפברואר 2015.
לכל החדשות
שאלון לועדה לבדיקת מינויים
שאלון לרואה חשבון
דף הנחיות למילוי שאלון למועמד לכהונה בדירקטוריון / במועצה
לכל הטפסים
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטורים מקרב הציבור
סיווג החברות הממשלתיות
רואי חשבון בחברות הממשלתיות ובנות ממשלתיות
המדריך לפתוח בר קיימא בחברות הממשלתיות
נוהל עבודת הדירקטוריון
לכל הנושאים
החוק באדיבות nevo.co.il
משרד האוצר
gov.il
חוק החברות הממשלתיותאודות הרשותצור קשרתנאי שימושחופש המידע