הצג
רשימת החברות הפרטות מינוי דירקטורים מינוי רואי חשבון מינוי יועצים משפטיים דו"ח על החברות דו"ח על הרשות
נבחרת הדירקטורים

רשות החברות הממשלתיות הוקמה ופועלת מכוח חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה - 1975. תפקידה: להוות גורם מטה ממשלתי לעניין חברות ממשלתיות, הפרטתן וביצוע שינויים מבניים בהן.

 אודות הרשות
About the GCA
אנפה  
אנפה
איסוף נתונים ופקוח על החברות

המערכת כוללת חוזרים ובהם הנחיות לחברות הממשלתיות

מערכת חוזרי הרשות
   

נבחרת הדירקטורים

 
  נבחרת הדירקטורים  
 

=====================================

 

דוחות כספיים של החברות הממשלתיות

 

 

לדוחות הכספיים לשנת 2013

 

לדוחות הכספיים לשנת 2012

לדוחות הכספיים לשנת 2011

לדוחות הכספיים לשנת 2010

לדוחות הכספיים לשנת 2009

לדוחות הכספיים לשנת 2008

לדוחות הכספיים לשנת 2007

 
   

עיקרי דוח הרשות לשנת 2013

 
   
 

מכתבו של מנהל רשות החברות הממשתיות, מר אורי יוגב לשר האוצר, מר יאיר לפיד, ועיקרי הדוח

 

דוח רשות החברות הממשלתיות 2013 מכתב לשר ועיקרי הדוח

 

 

עיקרי דו"ח הרשות לשנת 2012

מכתבו של מ"מ מנהל רשות החברות הממשלתיות, מר רוני פרידמן, לשר האוצר, מר יאיר לפיד, ועיקרי דוח הרשות

דוח רשות החברות הממשלתיות 2012 - מכתב לשר ועיקרי הדוח

 

עיקרי דו"ח הרשות לשנת 2011

מכתבו של מנהל רשות החברות הממשלתיות, רו"ח דורון כהן, לשר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ , ועיקרי דוח הרשות

 דוח רשות החברות הממשלתיות - מכתב ועיקרי הדוח - 2011

 
   

החלטות ממשלה בעניין הפרטת חברות ממשלתיות

 
 

 

 
לחברות שהופרטו
דו"ח חברות ממשלתיות
דו"ח על הרשות
09/11/2014
דוח איוש דירקטוריונים בחברות הממשלתיות ומקומות פנויים - אוקטובר 2014
03/11/2014
דוח איוש דריקטוריונים בחברות הממשלתיות ומקומות פנויים - ספטמבר 2014
21/10/2014
מנהל רשות החברות הקים יחידת דירקטורים ויחידת שכר,כלכלה וכוח אדם
01/09/2014
דוח איוש דירקטוריונים בחברות הממשלתיות ומקומות פנויים - אוגוסט 2014
31/07/2014
דוח איוש דירקטוריונים בחברות הממשלתיות ומקומות פנויים - יולי 2014
לכל החדשות
שאלון לרואה חשבון
דף הנחיות למילוי שאלון למועמד לכהונה בדירקטוריון / במועצה
שאלון לדירקטורים
לכל הטפסים
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטורים מקרב הציבור
רואי חשבון בחברות הממשלתיות ובנות ממשלתיות
המדריך לפתוח בר קיימא בחברות הממשלתיות
סיווג החברות הממשלתיות
נוהל עבודת הדירקטוריון
לכל הנושאים
החוק באדיבות nevo.co.il
משרד האוצר
gov.il
חוק החברות הממשלתיותאודות הרשותצור קשרתנאי שימושחופש המידע