הצג
רשימת החברות הפרטות מינוי דירקטורים מינוי רואי חשבון מינוי יועצים משפטיים דו"ח על החברות דו"ח על הרשות
לאתר הפרטת תעש מערכות בעמ

רשות החברות הממשלתיות הוקמה ופועלת מכוח חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה - 1975. תפקידה: להוות גורם מטה ממשלתי לעניין חברות ממשלתיות, הפרטתן וביצוע שינויים מבניים בהן.

 

אודות הרשות
About The GCA
נבחרת הדירקטורים 2014
הפרטת התעשיה הצבאית
תיק דירקטור
אנפה  
אנפה
איסוף נתונים ופקוח על החברות

המערכת כוללת חוזרים ובהם הנחיות לחברות הממשלתיות

   
מערכת חוזרי הרשות
   

נבחרת הדירקטורים 2015

 
   
 

=====================================

 

דוחות כספיים של החברות הממשלתיות

 

לדוחות הכספיים לשנת 2014

 

לדוחות הכספיים לשנת 2013

 

לדוחות הכספיים לשנת 2012

לדוחות הכספיים לשנת 2011

לדוחות הכספיים לשנת 2010

לדוחות הכספיים לשנת 2009

לדוחות הכספיים לשנת 2008

לדוחות הכספיים לשנת 2007

 
   

דוחות על פעילות הרשות

 
   
 

עיקרי דו"ח הרשות לשנת 2014

 

מכתבו של מנהל רשות החברות הממשתיות, מר אורי יוגב לראש הממשלה ומ"מ שר האוצר, מר בנימין נתניהו, ועיקרי הדוח

 

דוח רשות החברות הממשלתיות 2014 מכתב לשר ועיקרי הדוח

 

עיקרי דו"ח הרשות לשנת 2013

 

מכתבו של מנהל רשות החברות הממשתיות, מר אורי יוגב לשר האוצר, מר יאיר לפיד, ועיקרי הדוח

 

דוח רשות החברות הממשלתיות 2013 מכתב לשר ועיקרי הדוח

 

Government Companies Report 2013

 

 

עיקרי דו"ח הרשות לשנת 2012

מכתבו של מ"מ מנהל רשות החברות הממשלתיות, מר רוני פרידמן, לשר האוצר, מר יאיר לפיד, ועיקרי דוח הרשות

דוח רשות החברות הממשלתיות 2012 - מכתב לשר ועיקרי הדוח

 

עיקרי דו"ח הרשות לשנת 2011

מכתבו של מנהל רשות החברות הממשלתיות, רו"ח דורון כהן, לשר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ , ועיקרי דוח הרשות

 דוח רשות החברות הממשלתיות - מכתב ועיקרי הדוח - 2011

 
   

החלטות ממשלה בעניין הפרטת חברות ממשלתיות

 
 

הפרטת התעשיה הצבאית

 
לחברות שהופרטו
דו"ח חברות ממשלתיות
דו"ח על הרשות
08/06/2016
דין וחשבון על החברות הממשלתיות לשנת 2015
17/05/2016
מצגת מנהל רשות החברות מכנס דוח הרשות מיום 17.5.16
15/05/2016
דוח שכר וכח אדם בחברות מאי 2016
28/03/2016
מצגת מנהל רשות החברות שהוצגה בכנס משאבי אנוש השנתי מיום 22.3.16
02/02/2016
מצגת מנהל רשות החברות שהוצגה בכנס הרשות מיום 26.1.16
לכל החדשות
שאלון לועדה לבדיקת מינויים
שאלון לרואה חשבון
דף הנחיות למילוי שאלון למועמד לכהונה בדירקטוריון / במועצה
לכל הטפסים
המדריך לפתוח בר קיימא בחברות הממשלתיות
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטורים מקרב הציבור
סיווג החברות הממשלתיות
רואי חשבון בחברות הממשלתיות ובנות ממשלתיות
נוהל עבודת הדירקטוריון
לכל הנושאים
החוק באדיבות nevo.co.il
משרד האוצר
gov.il
חוק החברות הממשלתיותאודות הרשותצור קשרתנאי שימושחופש המידע